Sustainability, security en kwaliteit zijn geen beperkingen voor uw succes, maar een kans!
Supply chain circulariteit: 8 focuspunten
Supply chain circulariteit: 8 focuspunten

Supply chain circulariteit: 8 focuspunten

De komende maanden gaan we weer blogs publiceren op het gebied van circulariteit. Circular Control gelooft dat alle organisaties circulair kunnen worden en ondersteunt bedrijven bij dit proces. In april is het thema: circulaire supply chain. We noemen acht focus gebieden waar je stappen kunt maken met je onderneming. Ongeacht de sector waarin je zit, je kunt altijd stappen zetten naar circulaire bedrijfsvoering!

In dit blog besteden we aandacht aan:

  1. Personeel en structuur
  2. Leveranciersbetrokkenheid
  3. Klant betrokkenheid
  4. Beleid en wetgeving

Volgende keer

  1. Ontwerpen voor circulariteit
  2. Data en kwaliteit
  3. Meten is weten
  4. Investeringen

Het opzetten van circulaire supply chains is niet eenvoudig en kan geen enkele onderneming alleen. Er is wel een business case voor. In de afgelopen jaren, met uitdagingen in grondstoffenwinning, transport en Covid-19 lockdowns, hebben bedrijven kunnen ervaren hoe fragiel ketens kunnen zijn en hoe zwaar je afhankelijk bent van bepaalde partijen in de keten. Om die afhankelijkheden en risico’s goed te managen is circulaire bedrijfsvoering de ultieme maatregel. Waar te beginnen…? Dat is een vraag waar veel bedrijven mee zitten. We geven in deze en de volgende blog focus aan onderdelen waarop je stappen kunt zetten.

1 Personeel en structuur

Het veranderen van systemen en processen is een taak op zich. Hiervoor trekken bedrijven soms een blik consultants open, maar het begint aan de top. Bedrijven die écht circulair willen gaan werken zullen vooral circulair moeten gaan sturen. Daarvoor zijn die consultants helemaal niet nodig. Hiervoor is een verandering van missie, visie en doelen en vooral sturen (strategie) cruciaal. Een transitie van lineair naar circulair vraagt van ondernemers, directies en besturen om lineaire doelen op de achtergrond te zetten en andere waardes op de voorgrond. De meest voorkomende en meest invloedrijke lineaire waarde: winstmaximalisatie. Zo lang dat de focus is, wordt je bedrijf nooit  écht circulair. Natuurlijk wil en mag elke onderneming geld verdienen, maar “maximalisatie” moet af van plek 1.

Reorganiseren om circulaire doelen na te streven vergt een behoorlijke investering in tijd, mensen en geld en vooral die tijd moet je als onderneming ook nemen. Geen van de focus punten hoeft over een jaar gereed, maar als je serieus circulair wilt worden, moet je wel bij het begin beginnen: wil je echt een circulair bedrijf zijn?

2 Leveranciersbetrokkenheid

Een circulaire supply chain kan niet bestaan zonder leveranciersbetrokkenheid. Leveranciers die winstmaximalisatie nastreven zullen keuzes maken die haaks kunnen staan op jouw (nieuwe) bedrijfswaarden. Hierover moet je in gesprek komen als je werkelijk circulair wilt gaan ondernemen. Als schimmig is waar onderdelen van jouw eindproduct vandaan komen dan ontkom je niet aan de samenwerking met je leveranciers om hierin inzicht te krijgen. Veel leveranciers van tussenproducten zijn reeds gestart met het in kaart brengen van hun leveranciers (en daar weer de leveranciers van) en worden in sommige gevallen ook (binnen een paar jaar) verplicht om dit in kaart te hebben. Belangrijk is dat de eisen die je als eindproducent stelt of de verwachtingen die jouw klanten van jouw producten of diensten hebben niet afwijken van wat werkelijk in de keten gebeurd. Als dit wel afwijkt loop je het risico op negatieve publiciteit en het predicaat Greenwashing, waardoor je op langere termijn imagoschade zult oplopen.

Een voorbeeld is kinderarbeid. Er zullen weinig bedrijven zijn die kinderarbeid openlijk goedkeuren in hun bedrijfsprocessen, maar toch zijn er veel bedrijven die indirect akkoord gaan met kinderarbeid omdat het “verstopt” zit in de keten van onderaannemers van onderaannemers. Wanneer je als producent serieus bent over circulariteit en maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen, dan zul je ook in dit geval mogelijk winstmaximalisatie op de achtergrond moeten zetten ten faveure van “wij accepteren geen kinderarbeid in onze toevoerketen”. Dit zal dus betekenen dat je met duurdere leveranciers moet werken, controle processen moet inrichten of zelf een stap moet zetten om de leefomgeving van kinderen dermate te verbeteren dat kinderarbeid niet meer nodig is om gezinnen te onderhouden.

3 Klantbetrokkenheid

Om producten werkelijk circulair te krijgen zullen klanten ook moeten investeren in jouw visie. Mogelijk moeten ze hiervoor hun producten na gebruik aan jou terug leveren of extra betalen voor een werkelijk circulair product. Het is een belangrijk onderdeel van de transitie om je klanten zo vroeg mogelijk te betrekken bij de plannen, de uitvoering, de uitdagingen en wat dit voor hen betekent. Transparantie kweekt betrokkenheid en de invloed van klanten op het succes moet je niet onderschatten.

4 Beleid en wetgeving

Er wordt momenteel hard gewerkt aan allerlei richtlijnen en wetgeving om circulariteit in bedrijfsvoering te reguleren. Er is veel behoefte aan een zogenaamd “level playing field” aan regels om vergelijkingen mogelijk te maken, controle uit te oefenen en kwaliteit te borgen. Het wordt tijd om als onderneming hiervoor een CSR manager aan te stellen die zich kan verdiepen in de wet-en regelgeving en hoe dit toegepast kan worden binnen de onderneming. Er zijn ook diverse keurmerken waarmee je als bedrijf kunt aantonen dat je duurzaam of maatschappelijk verantwoord bezig bent. Ook om die aantoonbaarheid te krijgen zul je een uitvoeringsverantwoordelijke in je bedrijf moeten hebben die namens directie of bestuur, invulling geeft aan de doelen en missie om circulair te gaan ondernemen.

Circular Control biedt voor een vast bedrag per jaar de expertise van een CSR manager. Wil je graag circulair of duurzaam gaan ondernemen, maar heb je geen boventallige ruimte om iemand hiervoor aan te nemen? Kom dan in gesprek over onze dienstverlening. Wij ondersteunen directies bij het invullen van de strategie aan de hand van de ambitie die de onderneming nastreeft.

Over 2 weken volgt het 2e deel van het blog over supply chain circulariteit. Niets missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.