Sustainability, security en kwaliteit zijn geen beperkingen voor uw succes, maar een kans!
Supply chain circulariteit: 8 focuspunten (deel 2)
Supply chain circulariteit: 8 focuspunten (deel 2)

Supply chain circulariteit: 8 focuspunten (deel 2)

De komende maanden gaan we weer blogs publiceren op het gebied van circulariteit. Circular Control gelooft dat alle organisaties circulair kunnen worden en ondersteunt bedrijven bij dit proces. In april is het thema: circulaire supply chain. We noemen acht focus gebieden waar je stappen kunt maken met je onderneming. Ongeacht de sector waarin je zit, je kunt altijd stappen zetten naar circulaire bedrijfsvoering!

In dit blog besteden we aandacht aan

5. Ontwerpen voor circulariteit

6. Data en kwaliteit

7. Meten is weten

8. Investeringen

Vorige keer

Het opzetten van circulaire supply chains is niet eenvoudig en kan geen enkele onderneming alleen. Er is wel een business case voor. In de afgelopen jaren, met uitdagingen in grondstoffenwinning, transport en Covid-19 lockdowns, hebben bedrijven kunnen ervaren hoe fragiel ketens kunnen zijn en hoe zwaar je afhankelijk bent van bepaalde partijen in de keten. Om die afhankelijkheden en risico’s goed te managen is circulaire bedrijfsvoering de ultieme maatregel. Waar te beginnen…? Dat is een vraag waar veel bedrijven mee zitten. We geven in deze en het vorige blog focus aan onderdelen waarop je stappen kunt zetten.

5 Ontwerpen voor circulariteit

Om je producten of diensten optimaal circulair te maken, zul je ze vanaf de start circulair geschikt moeten maken om uiteindelijk circulair te worden. Om de cirkel rond te maken zal jouw product zo veel mogelijk terug in jouw productieketen moeten belanden. Om dit mogelijk te maken moeten toevoerketens mogelijk anders worden ingericht, maar ook de productiefaciliteiten moeten dit aankunnen. Door kritisch te kijken naar het ontwerp van je product (en de producten eromheen zoals verpakkingen) kun je wijzigingen aanbrengen die hergebruik van materialen mogelijk of makkelijker maakt.

Ook moet je business model en dat van je leveranciers ontworpen worden/zijn om circulariteit mogelijk te maken. De meeste producenten van (tussen)producten zijn lineair ingericht. Er moet gewerkt worden aan de business case van de leveranciers om investeringen in een nieuw business model mogelijk te maken. Een voorbeeld kan zijn om langere contracten aan te gaan, zodat grote investeringen in machines, aanpassen van processen of aannemen van personeel, mogelijk wordt. Een ander voorbeeld kan zijn het investeren in technologie en innovatie en het scholen van personeel om ze klaar te maken voor de toekomst van je onderneming.

6 Data en Kwaliteit

Hoewel data een van de grootste onzichtbare vervuilers van je organisatie is [meer hierover in dit blog], ontkom je er niet aan om data over je processen, producten, leveranciers, uitstoot en dergelijke te verzamelen om de juiste besluiten te nemen voor de toekomst van je onderneming.

Data is nodig om aantoonbaarheid van je circulaire onderneming te bewijzen, het is nodig om aan wet-en regelgeving te voldoen en het kan gebruikt worden om klanten de transparantie te verschaffen die zij nodig hebben om op hun beurt aan wet- en regelgeving te voldoen of om consumenten te betrekken bij de duurzaamheid van jouw producten.

Kwalitatief goede data kan je bedrijf in staat stellen om financieel effectiever te investeren, om onbenutte kansen in kaart te brengen en om besluitvorming te ondersteunen waarbij transparant is waarom een keuze wordt gemaakt (naar investeerders, personeel en klanten). Je kunt onderbouwen waarom een proces nog niet circulair is of wat de werkelijke stap in duurzaamheid of circulariteit is zonder te greenwashen.

7 Meten is weten

Als je alle data hebt, moet je deze nog inzichtelijk maken om ermee te sturen. Data over lineaire processen wordt vooral gebruikt om efficiëntie en winstmaximalisatie na te streven, maar dat zijn niet meer de juiste doelen bij een circulaire onderneming. Je wilt data kunnen inzetten om bijvoorbeeld teruglevering te optimaliseren (effectiviteit van de consument die jouw producten terug brengt in jouw productieketen). Data gebruiken om meer actiegestuurd te kunnen opereren kan aan de hand van reeds ontwikkelde modellen. Circular Control kan je onderneming helpen om deze effectief toe te passen en de datakwaliteit binnen je onderneming te vergroten.

8 Investeringen

De combinatie van alle eerder genoemde focuspunten voor verbeteren van de circulariteit van je onderneming, leidt altijd tot de vraag: waarin ga ik investeren en wat is de ROI van die investering? Ook hier begint het met de mindset van bovenaf. Zolang winstmaximalisatie de boventoon voert, zal het investeren in verandering een kostenpost blijven. Je zult andere meetpunten voorop moeten zetten, zoals duurzaam personeelsbeleid, positieve maatschappelijke impact maken, negatieve ecologische impact verminderen, zodat de investering van geld naar waarde toevoegen ingevoerd kan worden. Waarde meten buiten de puur financiële waarde die iets direct voor de eigen onderneming oplevert is nodig om de circulaire transitie te maken. Een investering kan ook indirect iets opleveren aan jouw onderneming, waardoor op langere termijn weer financiële waarde wordt toegevoegd.

Natuurlijk moet je investeren in verhouding tot bestaansrecht van de organisatie. Het is niet erg om winst te maken, maar waarom moet het over de rug van dieren, milieu, personeel of de maatschappij? Wij geloven dat je een prima winstgevend bedrijf kunt zijn, zonder dat geld voor de aandeelhouder(s) de belangrijkste drijfveer moet zijn om investeringen op te baseren. Er is een balans mogelijk en die onderzoeken we graag met jou. Neem contact op met Circular Control om de balans voor jouw onderneming te onderzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.