Sustainability, security en kwaliteit zijn geen beperkingen voor uw succes, maar een kans!
Rapporteren over duurzaamheid: Waarom en waarover?
Rapporteren over duurzaamheid: Waarom en waarover?

Rapporteren over duurzaamheid: Waarom en waarover?

De komende maanden gaan we weer blogs publiceren op het gebied van circulariteit. Circular Control gelooft dat alle organisaties circulair kunnen worden en ondersteunt bedrijven bij dit proces. In mei is het thema: Rapporteren over duurzaamheid. We helpen je in de komende twee blogs op weg om een start te maken met rapporteren:

Deze keer:

 • Waarom rapporteren?
 • Waarover rapporteren?

Vanaf 15 mei:

 • Aan wie rapporteren?
 • Wie gaat dit allemaal doen?

Waarom rapporteren?

Misschien heb je er online of in media iets over voorbij zien komen, CSRD of ESG richtlijnen die vanuit de Europese Unie als verplichting wordt doorgevoerd. Circular control onderscheid grofweg vier motivaties om te starten met rapporteren over duurzaamheid:

 1. Compliance gedreven: je doet het omdat het “moet”
 2. Data gedreven: Je hebt al veel data beschikbaar en je wilt dit gebruiken om besluiten te nemen en verder te verduurzamen
 3. Klant/productgedreven: Je klanten vragen om verduurzaming van je producten en je kunt extra omzet of winst halen door te verduurzamen
 4. Intrinsiek gedreven: Je wilt een duurzame organisatie zijn en past hierop je gehele bedrijfsvoering aan

Met de ambitie van “compliance” gaan wij, als we je ondersteunen, vooral op zoek naar de data die al beschikbaar is in de organisatie of die vrij eenvoudig beschikbaar kan worden gemaakt. Met die data ga je aan de hand van de richtlijn rapporteren over wat in scope is voor jouw organisatie.

De datagedreven ambitie komt het meest voor bij organisaties die besluiten nemen aan de hand van data/bewijs. Vaak zijn dit organisaties die al veel data verzamelen maar dit niet centraal voor hoofddoelen bij elkaar brengen. Data zit dan per afdeling “verstopt” en dit maakt het ingewikkeld om voor overkoepelende duurzaamheidsdoelen bij elkaar te brengen.

Klantgedreven motivatie geeft een organisatie direct voordelen bij het in kaart brengen van duurzaamheidsdata om te rapporteren. Er is een intern doel te behalen in efficiëntie, effectiviteit en afzet door duurzaamheidsdata bij elkaar te brengen en tot innovatie te laten leiden.

Intrinsiek gedreven organisaties zijn vaak vanaf de oprichting al duurzaam en maken dit ook meteen inzichtelijk. Hierbij is onderscheid te maken in organisaties die breed duurzaam zijn (circulair) en organisaties die een sterke (sociale) pijler (bijvoorbeeld chocolade productie eerlijk maken of toiletpapier minder vervuilend) hebben uitgewerkt en aan de hand daarvan keuzes in bedrijfsvoering maken.

Waarover rapporteren?

Grofweg moet je rapporteren over drie assen:

 1. Upstream activiteiten (inkoop, transport van inkoop, voorraad, reisbewegingen, woon-werk verkeer medewerkers en afval)
 2. Jouw onderneming ( gebouw, eigendommen, HR, sociale investeringen)
 3. Downstream activiteiten (verkoop, transport van goederen, productieprocessen, investeringen, materiaalgebruik)

Je kan er ook naar kijken vanuit de assen economisch (financiële data), sociaal (HR en sociale impact data) en ecologisch (afval, co2, energie data). In de praktijk komt het erop neer dat het bepalen van wat in/uit scope is en op welke wijze je wilt meten cruciaal zijn in het starten van rapporteren. De Europese richtlijnen geven aan wat er per categorie in kaart moet worden gebracht, maar er is nog veel vrijheid in het bepalen van hoe je dat in kaart brengt. Zaak is wel dat je dit meerjarig op dezelfde manier moet (gaan) doen, anders zijn je cijfers en rapportages niet met elkaar te vergelijken. De scope is afhankelijk van hoe zeer je moet of wilt voldoen aan internationale richtlijnen. Als je moet – dan moet het exact volgens de regels. Moet je (nog) niet, maar wil je wel? Dan raden we aan om kritisch te kijken naar wat je eenvoudig kunt inregelen en waar je naartoe kunt groeien. We kunnen je middels een assessment helpen om in kaart te brengen hoe je ervoor staat. Dit noemen wij circulair perspectief.

Volgende keer: Aan wie moet je rapporteren en wie gaat het eigenlijk allemaal doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.